SiliCloud,国内商家,主要提供KVM VPS,有国际线路和国内优化线路,国内线路为GIA线路 4809 洛杉矶直连。现在有优惠,力度不错。

优惠码领取:https://www.silicloud.com/ac/coupon

cn2mixed – HDD VPS – 1
vCPU:1
内存:512 MB
空间:10 GB
流量:500 GB / 月(200Mbps端口)
IPv4:1
$3.3/月
购买链接

cn2mixed – HDD VPS – 2
vCPU:1
内存:1 GB
空间:10 GB
流量:500 GB / 月(200Mbps端口)
IPv4:1
$4.7/月
购买链接

数据中心和速度测试
洛杉矶国际:https://lg-global-west01-us.silicloud.com/
洛杉矶GIA混合:https://lg-cn2mixed-west01-us.silicloud.com/